อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์เล่นเกม

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์เล่นเกม

อัญรินทร์ธีราธนันพัฒน์เล่นเกม:อัญรินทร์ธีราธนันพัฒน์แนะนำเกม:อัญรินทร์ธีราธนันพัฒน์เป็นเกมเล่นตามบทบาทในรูปแบบพิกเซลที่คืนเรื่องราวของลูกสุนัขให้กับชายชราในเกมคุณต้องช่วยพวกเขาค้นหาความทรงจำเพิ่มเ